Karafun GardenOfDreams

. Đời Gọi Em Biết Bao Lần - (Trịnh Công Sơn)
. Mẹ Yêu - Lâm Thúy Vân - (Trúc Hồ)
. Thà Như Giọt Mưa (Guitar) - Thietlabuc
. Tình 2000 - Mỹ Linh (Võ Thiện Thanh)