Nhac Sến - Bolero

Đây là những bài nhạc karafun có video. Nếu máy của bạn chưa có phần mềm CODEC thì nên cần gắng:K-Lite Mega Codec Pack để hổ trợ giúp cho phần video.