Nhạc Nhuyễn Tâm Hàn


. Âm Xưa - Clara Ngô (*NEW)
. Áng Mây Vương 1
. Áng Mây Vương 2
. Bâng Khuâng  - Xuân Phú
. Bâng Quơ -  Quỳnh Lan
. Biết Bao Giờ Quên - Diệu Hiền
. Có Một Tình Yêu - Quỳnh Lan
. Còn Thời Gian Không Anh - Diệu Hiền (*NEW)
. Dạ Sầu - Quỳnh Lan
. Đêm Tôi Và Biển - Hương Giang
. Em Đã Đi - Xuân Phú 
. Em Ngồi Trang Nắng Mai - Hương Giang
. Khúc Mưa Buồn -  Diệu Hiền
. Màu Mắt Em - Diệu Hiền (Jazz)
. Mưa - Diệu Hiền
. Nhớ Nhung 2 - Hương Giang
. Nỗi Đau Thời Gian
. Nũng Nịu
. Sóng Ru Đêm
. Ta Trao Em Đó - Diệu Hiền
. Thoáng Em Xưa - Diệu Hiền
. Thu Anh Lại Về - Diệu Hiền
. Thu Mơ - Hương Giang
. Tóc Rối - Hương Giang
. Trả Lại Em - Quang Minh